Trapula
Trapula, obrt za proizvodnju Zdenko Jakus, Poljička cesta 60, 21222 Marina.