Herakles
Herakles, talijanski brand varalica, distribuiran na tržište od strane svjetski poznate kompanije Colmic, sve je poznatije i sve je češće spominjano ime u krugovima ljubitelja ribolova.