Savage Gear
SAVAGE GEAR je jedinstven i vrlo cijenjen brend razvijen za ribolov svih vrsta predatora. Općenito sve ribe grabežljivci mogu biti meta inovativnih varalica SAVAGE GEAR i njihovog općeg ribolovnog pribora.