Demka
Demka Spearguns, od svog osnutka 1982. do danas, predstavlja referentnu točku na međunarodnoj razini, zbog svog inovativnog dizajna proizvoda.