Ižanka d.o.o.
Ižanka-Zadar d.o.o. je tvrtka koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom i distribucijom ribolovne opreme. U svakodnevnoj komunikaciji s ribarima, osluškuju se njihove potrebe i savjeti u svrhu poboljšanja postojećih i razvoja novih ribolovnih alata.